Neurofeedback
 

Metoden används bland annat som balansering av:

  • ADHD
  • Stress, oro och ångest
  • Koncentrationssvårigheter
  • Inlärningsproblematik
  • Migrän
  • PTSD
  • Sömnproblematik
  • Depression
  • Utmattning/Utbrändhet
  • Hjärndimma
 


Neurofeedback (hjärnträning) är en behandlingsmetod för psykiatriska funktionsnedsättningar som är vanlig i USA och Europa. Intresset för metoden har ökat och nu kommit till Sverige. Metoden har studerats sedan 1960-talet och med hjälp av teknikutveckling förfinats. Under senare år har flera studier kommit fram till att neurofeedback effektivt kan behandla bland annat ADHD-symtom. Det finns mycket internationell forskning och metoden används med framgång i bland annat Norge, Tyskland och i USA. USA har kommit längst med forskningen och läkarförbundet rekommenderade år 2013 Neurofeedback som den första insatsen för barn med ADHD.

Under en neurofeedbackbehandling får klienten feedback på sin egen hjärnaktivitet.